De opvang  

Heeft u voor uw kind opvang nodig, dan bent u bij Kinderopvang Ukke-Puk op het juiste adres. Ik bied opvang in een huiselijke, veilige en rookvrije omgeving. De opvangtijden zijn flexibel. Door de kleinschalige opvang is er veel persoonlijke aandacht voor uw kind. Uw kind heeft automatisch contact met andere kinderen in de kinderopvang, het leren samen spelen, samen delen ed. staat dan ook centraal.

Dag indeling
De dag begint vaak met vrij spelen, er is voldoende veilig pedagogisch verantwoord speelgoed aanwezig met nadruk op de ontwikkeling van uw kind. Rond tien uur is het tijd voor drinken en fruit waarna er wordt voorgelezen en/of liedjes worden gezongen. Bij goed weer is er natuurlijk ook gelegenheid om gezellig buiten te spelen. Rond 12.15 uur is het tijd om gezamenlijk te lunchen, waarna de kleinste gaan slapen, de wat ouderen gaan spelen of we gaan gezamenlijk spelletjes doen, puzzelen of knutselen. Rond drie uur is het tijd voor drinken met een koekje of fruit. Bij goed weer gaan we na de break vaak nog met de bolderkar naar buiten.

Uw inbreng en wensen
Tijdens het intake gesprek wordt oa. besproken hoe uw kind het beste kan worden opgevangen en wat eventueel bijzondere aandacht vereist. De behoeften en wensen van u en uw kind staan dan ook altijd centraal. Tijdens het evaluatie gesprek wordt het functioneren van het kind en de wijzen van opvang besproken om tot een nog betere afstemming te komen en opvang op maat te kunnen bieden. 

Deskundige opvang
Als gastgezin worden wij door het gastouderbureau zorgvuldig gescreend en begeleid om als zelfstandig ondernemer werkzaam te mogen zijn in in de kinderopvang. Regelmatig neem ik deel aan cursussen en workshops georganiseerd door het gastouderbureau oa. EHBO voor kinderen dit is een jaarlijks terug kerend aandachtsveld, opvoeden van kinderen, en interactief voorlezen.  Ook heb ik de studie 'Basis leidster kinderopvang" met succes afgerond en sta ik geregistreerd in het "landelijk register Kinderopvang" Voor 2015 staan er weer diverse cursussen en workshops op het programma.

Tot slot
Bent u opzoek naar kinderopvang in een huiselijke geborgen omgeving met alle aandacht voor uw kind, en wilt u meer weten over deze vorm van opvang, neem gerust contact met mij op voor een kennismaking.

Met vriendelijke groet,

Diana van Bavel

Kinderopvang Ukke-Puk