Veiligheid  

Om kwalitatief hoogwaardig kinderopvang te kunnen bieden, betekend het ook dat uw kind in een veilig omgeving opgevangen dient te worden.

Daar waar mogelijk streef ik ernaar uw kind maximaal veiligheid te bieden tijdens zijn/haar verblijf in de kinderopvang.

Enkele voorbeelden van genomen maatregelen die bijdragen tot een veilige omgeving:

Afscherming van stopcontacten Bescherming scherpe hoeken
Rookmelders Verbanddoos aanwezig
Blusdeken aanwezig  Fornuis afscherming